Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 09. február 2015

V náväznosti na plán práce Obecného zastupiteľstva v Diviakoch nad Nitricou  pre rok 2015 sa uskutoční verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12. februára 2015 t.j. štvrtok o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Program:
 
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program VZ OZ
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení
4. Menovanie zástupcu starostu obce
5. Určenie komisie v náväznosti na Ústavný zákon č.357/2004 v znení neskorších predpisov na podanie majetkového priznania starostu obce
6. a/Prejednanie Štatútu informačného občasníka obce
    b/ Prejednanie Štatútu ZPOZ
    c Pracovný poriadok obce – doplnok § 10
    d/ Zásady hospodárenie – vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva /Doplnok bod 18/
    e/ Plán práce Obecného zastupiteľstva
7. Organizačné záležitosti a žiadosti občanov
8. Návrh na uznesenie
9. Diskusia
10. Záver
 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.