Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 22. júl 2015

Obec Diviaky nad Nitricou vyhlasuje ponukové konanie na odpredaj lipového dreva (ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a následne zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení)

Vyhlasovateľ:  Obec Diviaky nad Nitricou, 972 25 Diviaky nad Nitricou 167

Predmet ponukového konania: lipové drevo

Množstvo: 2 m3

Spôsob predloženia cenovej ponuky:

Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením“ PREDAJ NA ZÁKLADE PONUKY/lipové drevo/ NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obecný úrad Diviaky nad Nitricou, 972 25 Diviaky nad Nitricou  do 03.08.2015 do 12,00 hod.

O výsledku budú účastníci upovedomení po ukončení ponukového konania. Vyhodnotenie ponukového konania bude najvyššia ponuková cena.

Cenová ponuka musí obsahovať náležitosti:

-          U fyzických osôb: meno a priezvisko, dátum narodenia, presná adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti, ponúknutá cena, spôsob úhrad, telefonický kontakt

-          U fyzických osôb – podnikateľov: obchodný názov, presná adresa sídla, IČO,/DIČ/údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena, spôsob úhrady, telefonický kontakt

Čestné vyhlásenie, že uchádzač má splnené všetky daňové poplatky a finančné povinnosti voči obci Diviaky nad Nitricou

Ponukového konania sa  nemôže zúčastniť starosta  obce, poslanec obecného zastupiteľstva, zamestnanec obce, hlavný kontrolór, blízka osoba vyššie uvedených osôb

Informácie  záujemcom poskytne a možnosť obhliadky zabezpečí pracovník DP p. Martin Sigotský. Telefonický kontakt: 0905 731 978, 046/5464084,046/5464081

 

Vladimír Pružinec, starosta obce v.r,

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.