Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 01. december 2015

 

NÁVRH

  1. V zmysle § 18d a 18f, ods. 1, písm. b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v 1. polroku roka 2016 na nasledovné kontroly:

1.      Následná finančná kontrola v zmysle nového zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite:

a)      kontrola vykonávania finančnej kontroly na obecnom úrade v Diviakoch nad Nitricou a v ZŠsMŠ Diviaky nad Nitricou

b)      kontrola dodržiavania §12 a §14 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

2.      Kontrola zameraná na dodržiavanie zapracovania noviel vybraných zákonov do vnútorných smerníc obce Diviaky nad Nitricou

  1. Kontrolórka bude v rámci podmienok obce vykonávať činnosti v súlade s § 18f, ods. 1, písm. b) – i) a ods. 2.
  1. Kontrolórka zameria svoju ďalšiu činnosť na:

1. spoluprácu pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ,

2. vzdelávanie v rámci RVC a ZHK SR na vybrané témy.

 

Diviaky nad Nitricou, dňa 29.11.2015

Ing. Ľubica Červienková

hlavná kontrolórka obce

 

Zverejnené dňa: 29.11.2015

Schválené dňa:  

Číslo uznesenia:     

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.