Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 30. marec 2012

V náväznosti na plán práce Obecného zastupiteľstva v Diviakoch nad Nitricou pre rok 2012 sa uskutoční verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 02.04.2012  t.j.pondelok o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Program:
 
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program VZ OZ
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Prejednanie záverečného účtu obce za rok 2011
5. Prejednanie VZN obce
6. Organizačné otázky a žiadosti občanov
7. Návrh na uznesenie
8. Diskusia
9. Záver
 
Ing. Július Duranzia
Starosta obce
 
Vyvesené:
Zvesené:

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.