Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 11. február 2016

Výbor Pozemkového spoločenstva Máčov v obci Diviaky nad Nitricou IČO:42284821 Vás pozýva na zhromaždenie vlastníkov pozemkov podľa zákona č.97/2013 Z.z., §-u 14 odst.1, ktoré sa bude konať dňa 12.03.2016 o 14,00 hod. (prezentácia 13,00hod. – 14,00hod.) v miestnosti pohostinstva Máčov s nasledovným programom:

1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3. Správa o činnosti PS za rok 2015

4. Správa o finančnom hospodárení za rok 2015.

5. Správa hospodára PS za rok 2015.

6. Správa dozornej rady za rok 2015.

7. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver – podanie občerstvenia

 

Poučenie: Vlastník podielu má možnosť sa zúčastniť zhromaždenia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia úradne overeného. 

 

V prípade nejasnotí ohľadom splnomocnenia kontaktujte:

predseda PS , č.mobilu: 0905 204 485

podpredseda PS, č.mobilu 0908 227 818

tajomník PS, č.mobilu: 0908 704 883

V Máčove dňa 15.01.2016

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.