Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 17. jún 2016

Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121, 972 25 Diviaky nad Nitricou v zastúpení riaditeľkou Mgr. Gabrielou Paulďurovou vyhlasuje v zmysle §5 zákona č. 552/2003 Z. z. v platnom znení výberové konanie na funkciu„vedúcej zariadenia školského stravovania pri Základnej škole s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121, 972 25 Diviaky nad Nitricou“

Výberové konanie na funkciu „vedúcej zariadenia školského stravovania pri Základnej škole s materskou školou

Predpoklady :

 1. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
 2. bezúhonnosť;
 3. kvalifikačné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie;
 4. zdravotná spôsobilosť;
 5. osobné a morálne predpoklady;
 6. organizačné a riadiace schopnosti;
 7. ovládanie podvojného účtovníctva, základné znalosti zákonníka práce, základy pravidiel dodržiavania zásad bezpečnosti práce a používania ochranných osobných pomôcok, vedomosti o stravovacích školských normách.

 

Pracovné činnosti:koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, uzatváranie hospodársko-dodávateľských zmlúv, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné priložiť k prihláške:

 1. prihláška na výberové konanie
 2. overená fotokópia o vzdelaní
 3. profesijný životopis
 4. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 5. prehľad doterajšej praxe

 

Prihlášku  s  uvedenými dokladmi  je  potrebné doručiť najneskôr do 8.7.2016 do 12.00 hod. na adresu :

Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121, 972 25 Diviaky nad Nitricou

heslo : „Výberové konanie vedúca ZŠS“.

Diviaky nad Nitricou, 15. júna 2016                          

Mgr. Gabriela Paulďurová

riaditeľka

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.