Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 12. december 2016

V náväznosti na plán práce obecného zastupiteľstva pre rok 2016 Starosta obce Diviaky nad Nitricou zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 14.12.2016 t.j. v stredu o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Program:

 1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program VZ OZ
 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
 3. Kontrola plnenia prijatých uznesení
 4. Čerpanie príjmov a výdavkov za III. štvrťrok  2016
 5. Úprava rozpočtu k 31.12.2016
 6. Návrh rozpočtu obce 2017 – 2019
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
 8. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce
 9. Organizačné otázky a žiadosti občanov
 10. Návrh na uznesenie
 11. Diskusia
 12. Záver

Vladimír Pružinec, starosta obce, v.r.

Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa 14.12.2016 o 17,30 hod. v kancelárii starostu obce.

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.