Vitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad NitrouVitajte na stránkach obce Diviaky nad Nitrou 
spinner
Kategórie
Kontakty
Obsah
Kanály noviniek
Webové odkazy

Uverejnené: 11. december 2017

V náväznosti na plán práce Obecného zastupiteľstva v Diviakoch nad Nitricou pre rok 2017 sa uskutoční verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.decembra 2017 t.j. vo štvrtok o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Uverejnené: 11. december 2017

Zmena harmonogramu zberu a vývozu komunálneho odpadu počas vianočných a novoročných sviatkov 2017/18

Uverejnené: 25. november 2017

Vážený (á) pán (pani)  starosta (-tka) !

Pozdravujem Vás, a mám za to, že tak ako Vy zastupujete občanov Vašej obce, tak ja ako poslanec zákonodarného orgánu - Národnej rady SR zastupujem všetkých občanov SR a mali by sme sa spoločne snažiť im dávať potrebné informácie v pravý čas, aby občania nemali našim nekonaním straty časové, finančné a ani zdravotné. 

Preto by som Vás chcel touto cestou poprosiť  o vyhlásenie vo Vašom miestnom rozhlase (koľkokrát , to už nechám na Vašom  zvážení) , prípadne aj o oznámenie pre občanov inou formou, ako je to u Vás  obvyklé, aby sa k informácii dostali včas. Ako viete obcí v SR je niečo pod 3000, pričom týka sa táto informácia skoro všetkých obcí, a preto  poprosil by som o jej zverejnenie bezplatne a verím, že to nenabúra Váš finančný rozpočet. Pri akejkoľvek dobrej vôli by som takýto finančný obnos neuniesol. Vopred ďakujem za pochopenie.

Takže o čo vlastne ide ?

V kocke o tzv. náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov t.j. že neužívate vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý Vám bol odovzdaný pozemkovým úradom resp. odborom pozemkovým a lesným príslušného okresného úradu v období od roku 1991 do roku 2008. Riešilo sa to cez § 15 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách (slangovo sa to nazývalo vyčlenenie pozemku cez pätnástku). Takéto vyčleňovanie vyplynulo z veľkej rozdrobenosti pozemkov, ktoré vlastnili naši občania a neboli obrábania schopné ich podiely čo v jednotlivých parcelách mali. Pre názornosť priemerný gazda na Slovensku mal pôdu rozdrobenú  v 15 až 36 pozemkoch pri celkovej výmere niekoľko málo ha poľno- hospodárskej pôdy. Keďže po roku 1989 bol veľký dopyt po obrábaní pôdy, tak sa to riešilo náhradným užívaním s garanciou štátu. Tento § 15 bol v roku 2008 zrušený a preto je potrebné vydať nové rozhodnutie pre tých vlastníkov, ktorí užívajú takýto (cudzí) pozemok, pričom nemusia byť podnikatelia a chcú tento pozemok užívať aj naďalej. Je potrebné aby do 28.2.2018  sa takto dotknutí občania ohlásili a dali žiadosť na príslušný okresný úrad odbor pozemkový a lesný. Pracovníci odboru následne usmernia čo je potrebné doložiť ku žiadosti.  Lesných pozemkov by sa to týkať nemalo, nakoľko tie sa odovzdávali len vlastníkom lesa a vo vlastníckych hraniciach príslušných parciel. No niekde sa môže aj to vyskytnúť, hlavne tam, kde boli porastené lesným porastom bývalé pasienky prípadne orná pôda a nikto druh pozemku (kultúru) nezmenil.   Podrobnosti si môžu občania naštudovať prípadne v zákone č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskej pôdy,.... a konkrétne v § 12b a §24 c.

Toľko ku popisu informácie a pokiaľ je niečo nejasné, tak kontakt na mňa je 0908979510.

A teraz spomínaný odkaz :

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem.  

V Prešove 11.11.2017

Uverejnené: 22. september 2017

V náväznosti na plán práce Obecného zastupiteľstva v Diviakoch nad Nitricou pre rok 2017 sa uskutoční verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27.septembra 2017 t.j. stredu o 17,00  hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Uverejnené: 21. august 2017

Elektronické adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Uverejnené: 06. júl 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov  - Informácie pre voliča

 

Uverejnené: 20. jún 2017

V náväznosti na plán práce Obecného zastupiteľstva v Diviakoch nad Nitricou  pre rok 2017 sa uskutoční  verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21. júna 2017  t.j.v stredu  o 18,00  hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou

Uverejnené: 26. apríl 2017

Poslanci obecného zastupiteľstva pri obecnom úrade Diviaky nad Nitricou spolu so starostom obce pozývajú občanov na verejné stretnutie v bývalej budove materskej školy Banky, ktoré sa uskutoční v stredu  3. mája 2017 o 18:00 h. Na stretnutí budú občania pravdivo informovaní o dianí okolo schátravajúcej budovy, jej stave, možnosti a spôsobe úpravy, rekonštrukcie, o zámeroch. prenájmu tejto obecnej nehnuteľnosti. Stretnutiu s občanmi priamo v budove materskej školy bude predchádzať Hodina otvorených dverí – 17:00 – 18:00 h, počas ktorej si občania môžu detailne prehliadnuť všetky miestnosti a priestory súvisiace s budovoua ich nepriaznivý stav. Stretnutie sme pripravili ako reakciu na podanú petíciu na Obec Diviaky nad Nitricou, aby občania mali možnosť priamo s poslancami riešiť vzniknutú situáciu, vypočuť si možnosti riešenia a aby priamo mohli vyjadriť svoje názory a návrhy. Poslanci chcú vyjadriť svoju ústretovosť smerom k občanom, a preto oslovujú občanov, aby možnosť stretnutia s poslancami využili. 

Uverejnené: 21. apríl 2017

Starosta obce Diviaky nad Nitricou zvoláva neplánované verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 24.apríla 2017 v pondelok o 16,30 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Uverejnené: 07. marec 2017

Rozpis vývozu komunálneho odpadu v obci Diviaky nad Nitricou nájdete v článku.

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 167

972 25 Diviaky nad Nitricou

Tel: 046/5464081, 5464082, 5464083

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

All rights reserved © 2005 - 2016
Obec Diviaky nad Nitricou

 

Vytvorila spoločnosť DATATIME - web dizajn, grafika, IT riešenia

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.